Στατιστική

Κεφάλαιο 1. Περιγραφική στατιστική

Κεφάλαιο 5. Γραμμική Παλινδρόμηση

Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

Είναι ο επιστημονικός – ερευνητικός  κλάδος των Μαθηματικών, αποτελούμενος από ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που ασχολείται με το σχεδιασμό της διαδικασίας συλλογής δεδομένων, τη συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίαση τους και τέλος με την εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων. Η Στατιστική διακρίνεται στην περιγραφική στατιστική, όπου περιγράφονται τα στατιστικά στοιχεία μετά από συλλογή και ταξινόμηση κατά ομάδες των στατιστικών δεδομένων και στην αναλυτική στατιστική μέσα από την οποία αναζητείται ο προσδιορισμός βαθμού εμπιστοσύνης στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων μέσα όμως από ένα περιορισμένο σύνολο στοιχείων. Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών του Κέντρου ΑΡΝΟΣ, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, θα διδαχθούμε τα εξής αντικείμενα: 

  • Οργάνωση & παρουσίαση στατιστικών δεδομένων
  • Προσδιορισμός μέτρων θέσης, διασποράς & μεταβλητότητας
  • Εκτιμητική
  • Διαστήματα εμπιστοσύνης
  • Έλεγχος υποθέσεων

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1

Στατιστική

Κεφάλαιο 1. Περιγραφική στατιστική

Κεφάλαιο 2. Εκτιμητική

Κεφάλαιο 3. Διαστήματα Εμπιστοσύνης

Κεφάλαιο 4. Έλεγχοι Υποθέσεων

Κεφάλαιο 5. Γραμμική Παλινδρόμηση

Κεφάλαιο 6: Συνδυαστικές Ασκήσεις

ΠΔΕ 153: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΠΔΕ 153 2015-16
2η Εργασία ΠΔΕ 153: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση