Πιθανότητες

Κεφάλαιο 3o: Κατανομές

Λυμένα θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις

ΕΜΠ - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πάτρας - Μαθηματικό
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

Το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτελεί τον κλάδο των μαθηματικών ο οποίος ασχολείται με την ανάλυση τυχαίων φαινομένων. Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των φαινομένων, είναι ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνουν χώρα, δεν προκαθορίζουν το αποτέλεσμα, παρά µόνο το σύνολο των δυνατών αποτελεσµάτων τους. Γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή η κεντρικότητα του ρόλου των πιθανοτήτων σε πολλές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων, ενώ σημαντικές είναι οι τυχαίες μεταβλητές, οι συναρτήσεις κατανομής, οι στοχαστικές διαδικασίες και τα γεγονότα. Μέθοδοι της θεωρίας πιθανοτήτων εφαρμόζονται και στην περιγραφή πολύπλοκων συστημάτων, όπως στη στατιστική μηχανική. Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών του Κέντρου ΑΡΝΟΣ, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, θα διδαχθούμε τα εξής αντικείμενα: 

  • Έννοια της Πιθανότητας – Βασικές ιδιότητες
  • Κατανομές πιθανότητας τυχαίων μεταβλητών
  • Βασικές διακριτές & συνεχείς κατανομές
  • Ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1

Πιθανότητες

Κεφάλαιο 1o: Πιθανοτήτων

Κεφάλαιο 2o: Τυχαίες Μεταβλητές

Κεφάλαιο 3o: Κατανομές

Λυμένα θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις

ΕΜΠ - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πάτρας - Μαθηματικό