Μιγαδική Ανάλυση

Κεφ. 3ο: Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές

Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές

Κεφ. 4ο: Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy

Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy

Κεφ. 5ο: Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων

Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων

Κεφ. 6ο: Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα

Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα

Κεφ. 7ο: Υπολογισμός ολοκληρωμάτων

Υπολογισμός μιγαδικών ολοκληρωμάτων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Ασκήσεις - Υπολογισμός μιγαδικών ολοκληρωμάτων
Υπολογισμός πραγματικών ολοκληρωμάτων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Ασκήσεις - Υπολογισμός πραγματικών ολοκληρωμάτων

Κεφ. 8ο: Σύμμορφη απεικόνιση

Σύμμορφη απεικόνιση: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Σύμμορφη απεικόνιση: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Σύμμορφη απεικόνιση
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

Η απάντηση στη λύση της εξίσωσης x2 + 1 = 0, έγινε η απαρχή της δημιουργίας των μιγαδικών αριθμών και κατ’ επέκταση των μιγαδικών συναρτήσεων.  Οι µιγαδικοί αριθµοί, όπως θα συναντήσουμε, έχουν έναν απλό διδιάστατο χαρακτήρα, ο οποίος μπορεί να περιγραφει άμεσα με γεωμετρικό τρόπο. Αρκετά από τα συμπεράσματα του λογισµού των πραγµατικών µεταβλητών, μεταφέρονται και στις αντίστοιχες  μιγαδικές, ωστόσο στο λογισµό των µιγαδικών συναρτήσεων έρχονται στην επιφάνεια ορισμένες πολύ χρήσιμες έννοιες. Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών του Κέντρου ΑΡΝΟΣ, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, θα διδαχθούμε τα εξής αντικείμενα: 

  • Μιγαδικοί αριθμοί – Τοπολογία 
  • Συνέχεια μιγαδικών συναρτήσεων – Ακολουθίες μιγαδικών
  • Αναλυτικές (ολόμορφες συναρτήσεις)
  • Μιγαδική ολοκλήρωση – Θεώρημα Cauchy
  • Σειρές Taylor & Laurent – Ολοκληρωτικά υπόλοιπα

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1

Μιγαδική Ανάλυση

Κεφ. 1ο: Μιγαδικοί αριθμοί

Κεφ. 2ο: Ολόμορφες συναρτήσεις

Κεφ. 3ο: Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές

Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές

Κεφ. 4ο: Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy

Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy

Κεφ. 5ο: Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων

Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων

Κεφ. 6ο: Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα

Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα

Κεφ. 7ο: Υπολογισμός ολοκληρωμάτων

Υπολογισμός μιγαδικών ολοκληρωμάτων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Ασκήσεις - Υπολογισμός μιγαδικών ολοκληρωμάτων
Υπολογισμός πραγματικών ολοκληρωμάτων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Ασκήσεις - Υπολογισμός πραγματικών ολοκληρωμάτων

Κεφ. 8ο: Σύμμορφη απεικόνιση

Σύμμορφη απεικόνιση: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Σύμμορφη απεικόνιση: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Σύμμορφη απεικόνιση