Μιγαδική Ανάλυση

Κεφ. 3ο: Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές

Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές

Κεφ. 4ο: Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy

Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy

Κεφ. 5ο: Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων

Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων

Κεφ. 6ο: Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα

Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα

Κεφ. 7ο: Υπολογισμός ολοκληρωμάτων

Υπολογισμός μιγαδικών ολοκληρωμάτων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Ασκήσεις - Υπολογισμός μιγαδικών ολοκληρωμάτων
Υπολογισμός πραγματικών ολοκληρωμάτων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Ασκήσεις - Υπολογισμός πραγματικών ολοκληρωμάτων

Κεφ. 8ο: Σύμμορφη απεικόνιση

Σύμμορφη απεικόνιση: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Σύμμορφη απεικόνιση: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Σύμμορφη απεικόνιση
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

το Φροντιστήριό σου arnos.gr για Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι.

1. Video – Διδασκαλία: Μελέτη όσο, όπου και όποτε Εσύ θέλεις!
2. Θέματα Εξετάσεων - Διδακτική υποστήριξη & Επίλυση: Επιτυχία στόχου των Εξετάσεων και… Ενεργοποίηση της σκέψης!
3. Επικοινωνία - Επίλυση Αποριών: Με ζωντανή επικοινωνία μαζί μας… προσπερνάς τα εμπόδια!
4. Καθοδήγηση Μελέτης: Με στοχευμένη και συστηματική μελέτη… κατακτάς τον στόχο!!

Οικονομία - Ευελιξία - Καινοτομία - Επιτυχία
Ζωντανό μάθημα στο Φροντιστήριό σου arnos.gr

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας...

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1

Μιγαδική Ανάλυση

Κεφ. 1ο: Μιγαδικοί αριθμοί

Κεφ. 2ο: Ολόμορφες συναρτήσεις

Κεφ. 3ο: Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές

Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές

Κεφ. 4ο: Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy

Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy

Κεφ. 5ο: Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων

Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων

Κεφ. 6ο: Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα

Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα

Κεφ. 7ο: Υπολογισμός ολοκληρωμάτων

Υπολογισμός μιγαδικών ολοκληρωμάτων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Ασκήσεις - Υπολογισμός μιγαδικών ολοκληρωμάτων
Υπολογισμός πραγματικών ολοκληρωμάτων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Ασκήσεις - Υπολογισμός πραγματικών ολοκληρωμάτων

Κεφ. 8ο: Σύμμορφη απεικόνιση

Σύμμορφη απεικόνιση: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Σύμμορφη απεικόνιση: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Ασκήσεις - Σύμμορφη απεικόνιση