Θέματα Ε.Κ.ΠΑ

Θέματα Ανάλυσης Ι, ΙΙ Φυσικού Αθηνών

Ανάλυση Ι: Θέματα Εξετάσεων

Θέματα Μαθηματικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Χημικού Αθηνών

Μαθηματικά Ι: Θέματα Εξετάσεων
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Βασίλης Τσιλιβής
Σταύρος Παπαδόπουλος
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

Είναι κοινή αποδοχή πως τα  Μαθηματικά έχουν αποτελέσει όχι μόνο τον ακρογωνιαίο λίθο όλων σχεδόν των τομέων της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και τη σαφέστερη γλώσσα της διεπιστημονικής επικοινωνίας. Η Μαθηματική Ανάλυση έχει δύο κύριους κλάδους: τον διαφορικό λογισμό (τον οριακό ρυθμό μεταβολής ενός μεγέθους) & τον ολοκληρωτικό λογισμό (τη σώρευση των ποσοτήτων και τις περιοχές κάτω από τις καμπύλες), οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με το θεμελιώδες θεώρημα του λογισμού. Και οι δύο κλάδοι χρησιμοποιούν τις έννοιες της σύγκλισης ακολουθιών και σειρών σε ένα καλά καθορισμένο όριο.

Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών του Κέντρου ΑΡΝΟΣ, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, θα κατανοήσουμε μαζί τα "μυστικά" τους μέσα από την πλήρη αποδόμηση, εστίαση και κατανόηση αντίστοιχων Θεμάτων που έχουν συναντηθεί ανά εξεταστική του Ε.Κ.ΠΑ.

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1

Θέματα Ε.Κ.ΠΑ

Θέματα Ανάλυσης Ι, ΙΙ Φυσικού Αθηνών

Ανάλυση Ι: Θέματα Εξετάσεων

Θέματα Μαθηματικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Χημικού Αθηνών

Μαθηματικά Ι: Θέματα Εξετάσεων