Γραμμική Άλγεβρα

Kεφ. 1o - Διανυσματικός Λογισμός - Αναλυτική Γεωμετρία

1.1. Διανύσματα
Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
1.2. Η ευθεία στο επίπεδο & στο χώρο
Εκπαιδευτικό Υλικό

Kεφ. 2o - Άλγεβρα Πινάκων

2.2. Πράξεις με Πίνακες
2.3. Ορίζουσα Πίνακα - Ιδιότητες
2.4. Συμπληρωματικός & Αντίστροφος Πίνακας

Kεφ. 3o - Γραμμικά Συστήματα

3.2. Επίλυση με τη Μέθοδο Απαλοιφής Gauss
3.4. Διερεύνηση Λύσεων σε Παραμετρικά Γραμμικά συστήματα
Εκπαιδευτικό Υλικό

Kεφ. 4o - Διανυσματικοί Χώροι

4.1. Ορισμοί - Βασικές Ιδιότητες
Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
4.2. Γραμμική Ανεξαρτησία Διανυσμάτων
4.3. Βάση & Διάσταση Διανυσματικού Χώρου
Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων

Kεφ. 5o - Χώροι Εσωτερικού Γινομένου

5.1. Προσδιορισμός Ορθοκανονικής Βάσης
5.2. Ορθογώνιο Συμπλήρωμα & Ορθογώνιοι Πίνακες
5.3. Συνδυαστικά Θέματα Διανυσματικών Χώρων
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων

Kεφ. 6o - Γραμμικές Απεικονίσεις

6.2. Γραμμικές Απεικονίσεις
6.3. Πυρήνας & Πεδίο Τιμών Γραμμικής Απεικόνισης
Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
6.4. Πίνακας Αναπαράστασης Γραμμικής Απεικόνισης
Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
6.5. Συνδυαστικά Θέματα Γραμμικών Απεικονίσεων
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων

Kεφ. 7o - Χαρακτηριστικά Μεγέθη

7.2. Διαγωνοποίηση τετραγωνικών πινάκων
Εκπαιδευτικό Υλικό
7.3. Το Θεώρημα των Cayley - Hamilton

Κεφ. 8ο - Ορθογώνιοι πίνακες - Τετραγωνικές Μορφές

8.1. Ορθογώνιοι πίνακες - Τετραγωνικές Μορφές
Θεωρία - Μεθοδολογία
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
8.2. Ορθομοναδιαίοι & Ερμιτιανοί Πίνακες
Εκπαιδευτικό Υλικό
Θεωρία - Μεθοδολογία
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
8.3. Διαγωνοποίηση ερμιτιανών πινάκων
Εκπαιδευτικό Υλικό
Θεωρία - Μεθοδολογία
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

Η Γραμμική Άλγεβρα, ένας από τους βασικότερους άξονες των Μαθηματικών και της Άλγεβρας, αποτελεί το υπόβαθρο της Γραμμικής Ανάλυσης και των Διακριτών Μαθηματικών και έχει ουσιαστικές εφαρμογές στην Γεωμετρία, την Στατιστική και την Στοχαστική Μοντελοποίηση. Η ύλη του μαθήματος, η οποία κατανέμεται σε έξι κεφάλαια, αποτελεί κεντρικό συνδετικό ιστό των σύγχρονων μαθηματικών, ιδιαιτέρως μέσω της αφηρημένης έννοιας του διανυσματικού χώρου η οποία μπορεί να μοντελοποιήσει πολλά αρκετά από τα προβλήματα των Εφαρμοσμένων Επιστημών. Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών του Κέντρου ΑΡΝΟΣ, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, θα διδαχθούμε τα εξής αντικείμενα: 

 

  • Διανυσματικός Λογισμός – Αναλυτική Γεωμετρία
  • Άλγεβρα πινάκων
  • Διανυσματικοί χώροι & χώροι εσωτερικού γινομένου
  • Γραμμικές Απεικονίσεις
  • Χαρακτηριστικά Μεγέθη
  • Διαγωνοποίηση τετραγωνικών πινάκων

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1

Γραμμική Άλγεβρα

Kεφ. 1o - Διανυσματικός Λογισμός - Αναλυτική Γεωμετρία

1.1. Διανύσματα
Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
1.2. Η ευθεία στο επίπεδο & στο χώρο
Εκπαιδευτικό Υλικό

Kεφ. 2o - Άλγεβρα Πινάκων

2.2. Πράξεις με Πίνακες
2.3. Ορίζουσα Πίνακα - Ιδιότητες
2.4. Συμπληρωματικός & Αντίστροφος Πίνακας

Kεφ. 3o - Γραμμικά Συστήματα

3.2. Επίλυση με τη Μέθοδο Απαλοιφής Gauss
3.4. Διερεύνηση Λύσεων σε Παραμετρικά Γραμμικά συστήματα
Εκπαιδευτικό Υλικό

Kεφ. 4o - Διανυσματικοί Χώροι

4.1. Ορισμοί - Βασικές Ιδιότητες
Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
4.2. Γραμμική Ανεξαρτησία Διανυσμάτων
4.3. Βάση & Διάσταση Διανυσματικού Χώρου
Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων

Kεφ. 5o - Χώροι Εσωτερικού Γινομένου

5.1. Προσδιορισμός Ορθοκανονικής Βάσης
5.2. Ορθογώνιο Συμπλήρωμα & Ορθογώνιοι Πίνακες
5.3. Συνδυαστικά Θέματα Διανυσματικών Χώρων
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων

Kεφ. 6o - Γραμμικές Απεικονίσεις

6.2. Γραμμικές Απεικονίσεις
6.3. Πυρήνας & Πεδίο Τιμών Γραμμικής Απεικόνισης
Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
6.4. Πίνακας Αναπαράστασης Γραμμικής Απεικόνισης
Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
6.5. Συνδυαστικά Θέματα Γραμμικών Απεικονίσεων
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων

Kεφ. 7o - Χαρακτηριστικά Μεγέθη

7.2. Διαγωνοποίηση τετραγωνικών πινάκων
Εκπαιδευτικό Υλικό
7.3. Το Θεώρημα των Cayley - Hamilton

Κεφ. 8ο - Ορθογώνιοι πίνακες - Τετραγωνικές Μορφές

8.1. Ορθογώνιοι πίνακες - Τετραγωνικές Μορφές
Θεωρία - Μεθοδολογία
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
8.2. Ορθομοναδιαίοι & Ερμιτιανοί Πίνακες
Εκπαιδευτικό Υλικό
Θεωρία - Μεθοδολογία
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
8.3. Διαγωνοποίηση ερμιτιανών πινάκων
Εκπαιδευτικό Υλικό
Θεωρία - Μεθοδολογία
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων