Γραμμική Άλγεβρα

Kεφ. 1o - Διανυσματικός Λογισμός - Αναλυτική Γεωμετρία

1.1. Διανύσματα
Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
1.2. Η ευθεία στο επίπεδο & στο χώρο
Εκπαιδευτικό Υλικό

Kεφ. 2o - Άλγεβρα Πινάκων

2.2. Πράξεις με Πίνακες
2.3. Ορίζουσα Πίνακα - Ιδιότητες
2.4. Συμπληρωματικός & Αντίστροφος Πίνακας

Kεφ. 3o - Γραμμικά Συστήματα

3.2. Επίλυση με τη Μέθοδο Απαλοιφής Gauss
3.4. Διερεύνηση Λύσεων σε Παραμετρικά Γραμμικά συστήματα
Εκπαιδευτικό Υλικό

Kεφ. 4o - Διανυσματικοί Χώροι

4.1. Ορισμοί - Βασικές Ιδιότητες
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
Εκπαιδευτικό Υλικό
4.2. Γραμμική Ανεξαρτησία Διανυσμάτων
4.3. Βάση & Διάσταση Διανυσματικού Χώρου
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων

Kεφ. 5o - Χώροι Εσωτερικού Γινομένου

5.1. Προσδιορισμός Ορθοκανονικής Βάσης
5.2. Ορθογώνιο Συμπλήρωμα & Ορθογώνιοι Πίνακες
5.3. Συνδυαστικά Θέματα Διανυσματικών Χώρων
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων

Kεφ. 6o - Γραμμικές Απεικονίσεις

6.2. Γραμμικές Απεικονίσεις
6.3. Πυρήνας & Πεδίο Τιμών Γραμμικής Απεικόνισης
Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
6.4. Πίνακας Αναπαράστασης Γραμμικής Απεικόνισης
Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
6.5. Συνδυαστικά Θέματα Γραμμικών Απεικονίσεων
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων

Kεφ. 7o - Χαρακτηριστικά Μεγέθη

7.2. Διαγωνοποίηση τετραγωνικών πινάκων
Εκπαιδευτικό Υλικό
7.3. Το Θεώρημα των Cayley - Hamilton
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

το Φροντιστήριό σου arnos.gr για Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι.

1. Video – Διδασκαλία: Μελέτη όσο, όπου και όποτε Εσύ θέλεις!
2. Θέματα Εξετάσεων - Διδακτική υποστήριξη & Επίλυση: Επιτυχία στόχου των Εξετάσεων και… Ενεργοποίηση της σκέψης!
3. Επικοινωνία - Επίλυση Αποριών: Με ζωντανή επικοινωνία μαζί μας… προσπερνάς τα εμπόδια!
4. Καθοδήγηση Μελέτης: Με στοχευμένη και συστηματική μελέτη… κατακτάς τον στόχο!!

Οικονομία - Ευελιξία - Καινοτομία - Επιτυχία
Ζωντανό μάθημα στο Φροντιστήριό σου arnos.gr

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας...

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1

Γραμμική Άλγεβρα

Kεφ. 1o - Διανυσματικός Λογισμός - Αναλυτική Γεωμετρία

1.1. Διανύσματα
Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
1.2. Η ευθεία στο επίπεδο & στο χώρο
Εκπαιδευτικό Υλικό

Kεφ. 2o - Άλγεβρα Πινάκων

2.2. Πράξεις με Πίνακες
2.3. Ορίζουσα Πίνακα - Ιδιότητες
2.4. Συμπληρωματικός & Αντίστροφος Πίνακας

Kεφ. 3o - Γραμμικά Συστήματα

3.2. Επίλυση με τη Μέθοδο Απαλοιφής Gauss
3.4. Διερεύνηση Λύσεων σε Παραμετρικά Γραμμικά συστήματα
Εκπαιδευτικό Υλικό

Kεφ. 4o - Διανυσματικοί Χώροι

4.1. Ορισμοί - Βασικές Ιδιότητες
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
Εκπαιδευτικό Υλικό
4.2. Γραμμική Ανεξαρτησία Διανυσμάτων
4.3. Βάση & Διάσταση Διανυσματικού Χώρου
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων

Kεφ. 5o - Χώροι Εσωτερικού Γινομένου

5.1. Προσδιορισμός Ορθοκανονικής Βάσης
5.2. Ορθογώνιο Συμπλήρωμα & Ορθογώνιοι Πίνακες
5.3. Συνδυαστικά Θέματα Διανυσματικών Χώρων
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων

Kεφ. 6o - Γραμμικές Απεικονίσεις

6.2. Γραμμικές Απεικονίσεις
6.3. Πυρήνας & Πεδίο Τιμών Γραμμικής Απεικόνισης
Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
6.4. Πίνακας Αναπαράστασης Γραμμικής Απεικόνισης
Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
6.5. Συνδυαστικά Θέματα Γραμμικών Απεικονίσεων
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων

Kεφ. 7o - Χαρακτηριστικά Μεγέθη

7.2. Διαγωνοποίηση τετραγωνικών πινάκων
Εκπαιδευτικό Υλικό
7.3. Το Θεώρημα των Cayley - Hamilton

Κεφ. 8ο - Ορθογώνιοι πίνακες - Τετραγωνικές Μορφές