Αριθμητική Ανάλυση

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΑΕΙ - ΕΜΠ

Μηχανολόγων Μηχανικών

I. Αριθμητική κινητής υποδιαστολής

1. Παράσταση αριθμών ως προς οποιαδήποτε βάση
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
2. Αριθμοί Μηχανής
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Πράξεις με αριθμούς μηχανής & σφάλματα στρογγύλευσης

II. Μη γραμμικές εξισώσεις

1. Μέθοδος διχοτόμησης
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Μέθοδος Newton - Raphsοn
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
4. Μέθοδος τέμνουσας (Regula - Falsi)
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
5. Μη γραμμικά συστήματα - Mέθοδος Newton - Raphson

III. Γραμμικά Συστήματα

1. Μέθοδος Απαλοιφής Gauss & Ανάλυση LU
2. Νόρμες διανυσμάτων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Νόρμες πινάκων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό

IV. Παρεμβολή

2. Παρεμβολή με splines
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό

V. Αριθμητική Ολοκλήρωση

1. Τύποι τραπεζίου
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
2. Τύποι Simpson
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Τύποι Gauss ή Newton-Cotes
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό

VI. Διαφορικές εξισώσεις

1. Μέθοδοι Taylor και Runge - Kutta
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
2. Μέθοδος πρόβλεψης και διόρθωσης
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
4. Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων - Πρόβλημα δύο συνοριακών τιμών
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

το Φροντιστήριό σου arnos.gr για Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι.

1. Video – Διδασκαλία: Μελέτη όσο, όπου και όποτε Εσύ θέλεις!
2. Θέματα Εξετάσεων - Διδακτική υποστήριξη & Επίλυση: Επιτυχία στόχου των Εξετάσεων και… Ενεργοποίηση της σκέψης!
3. Επικοινωνία - Επίλυση Αποριών: Με ζωντανή επικοινωνία μαζί μας… προσπερνάς τα εμπόδια!
4. Καθοδήγηση Μελέτης: Με στοχευμένη και συστηματική μελέτη… κατακτάς τον στόχο!!

Οικονομία - Ευελιξία - Καινοτομία - Επιτυχία
Ζωντανό μάθημα στο Φροντιστήριό σου arnos.gr

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας...

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1

Αριθμητική Ανάλυση

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΑΕΙ - ΕΜΠ

Μηχανολόγων Μηχανικών

I. Αριθμητική κινητής υποδιαστολής

1. Παράσταση αριθμών ως προς οποιαδήποτε βάση
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
2. Αριθμοί Μηχανής
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Πράξεις με αριθμούς μηχανής & σφάλματα στρογγύλευσης

II. Μη γραμμικές εξισώσεις

1. Μέθοδος διχοτόμησης
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Μέθοδος Newton - Raphsοn
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
4. Μέθοδος τέμνουσας (Regula - Falsi)
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
5. Μη γραμμικά συστήματα - Mέθοδος Newton - Raphson

III. Γραμμικά Συστήματα

1. Μέθοδος Απαλοιφής Gauss & Ανάλυση LU
2. Νόρμες διανυσμάτων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Νόρμες πινάκων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό

IV. Παρεμβολή

2. Παρεμβολή με splines
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό

V. Αριθμητική Ολοκλήρωση

1. Τύποι τραπεζίου
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
2. Τύποι Simpson
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Τύποι Gauss ή Newton-Cotes
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό

VI. Διαφορικές εξισώσεις

1. Μέθοδοι Taylor και Runge - Kutta
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
2. Μέθοδος πρόβλεψης και διόρθωσης
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
4. Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων - Πρόβλημα δύο συνοριακών τιμών
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό