Αριθμητική Ανάλυση

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΑΕΙ - ΕΜΠ

Μηχανολόγων Μηχανικών

I. Αριθμητική κινητής υποδιαστολής

1. Παράσταση αριθμών ως προς οποιαδήποτε βάση
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
2. Αριθμοί Μηχανής
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Πράξεις με αριθμούς μηχανής & σφάλματα στρογγύλευσης

II. Μη γραμμικές εξισώσεις

1. Μέθοδος διχοτόμησης
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Μέθοδος Newton - Raphsοn
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
4. Μέθοδος τέμνουσας (Regula - Falsi)
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
5. Μη γραμμικά συστήματα - Mέθοδος Newton - Raphson

III. Γραμμικά Συστήματα

1. Μέθοδος Απαλοιφής Gauss & Ανάλυση LU
2. Νόρμες διανυσμάτων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Νόρμες πινάκων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό

IV. Παρεμβολή

2. Παρεμβολή με splines
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό

V. Αριθμητική Ολοκλήρωση

1. Τύποι τραπεζίου
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
2. Τύποι Simpson
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Τύποι Gauss ή Newton-Cotes
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό

VI. Διαφορικές εξισώσεις

1. Μέθοδοι Taylor και Runge - Kutta
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
2. Μέθοδος πρόβλεψης και διόρθωσης
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
4. Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων - Πρόβλημα δύο συνοριακών τιμών
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

Η Αριθμητική ανάλυση, αποτελεί τον κλάδο των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών που θέτει στο επίκεντρο του τη διακριτοποίηση «συνεχών» προβλημάτων, των οποίων τη λύση ζητούμε να προσεγγίσουμε. Το συγκεκριμένο αντικείμενο, αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή με τη διαδικασία επίλυσης γνωστών μαθηματικών προβλημάτων που προκύπτουν άμεσα από προβλήματα του υλικού και των τηλεπικοινωνιών. Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών του Κέντρου ΑΡΝΟΣ, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, θα διδαχθούμε τα εξής αντικείμενα: 

  • Αριθμητική υπολογιστή
  • Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων
  • Αριθμητική επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων
  • Προσέγγιση συναρτήσεων και παρεμβολή
  • Αριθμητική παραγώγιση & Αριθμητική ολοκλήρωση
  • Μέθοδοι Βελτιστοποίησης (μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων)

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1

Αριθμητική Ανάλυση

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΑΕΙ - ΕΜΠ

Μηχανολόγων Μηχανικών

I. Αριθμητική κινητής υποδιαστολής

1. Παράσταση αριθμών ως προς οποιαδήποτε βάση
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
2. Αριθμοί Μηχανής
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Πράξεις με αριθμούς μηχανής & σφάλματα στρογγύλευσης

II. Μη γραμμικές εξισώσεις

1. Μέθοδος διχοτόμησης
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Μέθοδος Newton - Raphsοn
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
4. Μέθοδος τέμνουσας (Regula - Falsi)
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
5. Μη γραμμικά συστήματα - Mέθοδος Newton - Raphson

III. Γραμμικά Συστήματα

1. Μέθοδος Απαλοιφής Gauss & Ανάλυση LU
2. Νόρμες διανυσμάτων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Νόρμες πινάκων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό

IV. Παρεμβολή

2. Παρεμβολή με splines
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό

V. Αριθμητική Ολοκλήρωση

1. Τύποι τραπεζίου
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
2. Τύποι Simpson
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Τύποι Gauss ή Newton-Cotes
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό

VI. Διαφορικές εξισώσεις

1. Μέθοδοι Taylor και Runge - Kutta
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
2. Μέθοδος πρόβλεψης και διόρθωσης
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό
4. Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων - Πρόβλημα δύο συνοριακών τιμών
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογία & Εκπαιδευτικό Υλικό