Ανάλυση ΙΙ

Kεφ. 1o - Μερικές παράγωγοι - Όριο Συνάρτησης

1.1. Μερικές παράγωγοι συναρτήσεων
1.2. Όριο Συνάρτησης - Πολυώνυμο Taylor

Kεφ. 2o - Ακρότατα Συναρτήσεων

2.1. Ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων

Kεφ. 4o - Διανυσματική Ανάλυση

4.1. Βαθμωτό πεδίο - Ιδιότητες & χαρακτηριστικά
4.2. Διανυσματικό πεδίο - Ιδιότητες & χαρακτηριστικά
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα εξετάσεων
4.3. Παράγωγος κατά κατεύθυνση

Kεφ. 5o - Διπλό Ολοκλήρωμα

5.2. Μέθοδοι Υπολογισμού
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα εξετάσεων
Παράρτημα
Λυμένα Θέματα εξετάσεων

Kεφ. 6o - Τριπλό Ολοκλήρωμα

6.2. Μέθοδοι Υπολογισμού
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα εξετάσεων

Kεφ. 7o - Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα

7.2. Επικαμπύλιο ολοκλήρωμα 2ου είδους
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα εξετάσεων

Kεφ. 8o - Επιφανειακό Ολοκλήρωμα

8.1. Επιφανειακό ολοκλήρωμα 1ου είδους
8.2. Επιφανειακό ολοκλήρωμα 2ου είδους
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

το Φροντιστήριό σου arnos.gr για Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι.

1. Video – Διδασκαλία: Μελέτη όσο, όπου και όποτε Εσύ θέλεις!
2. Θέματα Εξετάσεων - Διδακτική υποστήριξη & Επίλυση: Επιτυχία στόχου των Εξετάσεων και… Ενεργοποίηση της σκέψης!
3. Επικοινωνία - Επίλυση Αποριών: Με ζωντανή επικοινωνία μαζί μας… προσπερνάς τα εμπόδια!
4. Καθοδήγηση Μελέτης: Με στοχευμένη και συστηματική μελέτη… κατακτάς τον στόχο!!

Οικονομία - Ευελιξία - Καινοτομία - Επιτυχία
Ζωντανό μάθημα στο Φροντιστήριό σου arnos.gr

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας...

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1

Ανάλυση ΙΙ

Kεφ. 1o - Μερικές παράγωγοι - Όριο Συνάρτησης

1.1. Μερικές παράγωγοι συναρτήσεων
1.2. Όριο Συνάρτησης - Πολυώνυμο Taylor

Kεφ. 2o - Ακρότατα Συναρτήσεων

2.1. Ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων

Kεφ. 3o - Καμπύλες και Επιφάνειες

Kεφ. 4o - Διανυσματική Ανάλυση

4.1. Βαθμωτό πεδίο - Ιδιότητες & χαρακτηριστικά
4.2. Διανυσματικό πεδίο - Ιδιότητες & χαρακτηριστικά
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα εξετάσεων
4.3. Παράγωγος κατά κατεύθυνση

Kεφ. 5o - Διπλό Ολοκλήρωμα

5.2. Μέθοδοι Υπολογισμού
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα εξετάσεων
Παράρτημα
Λυμένα Θέματα εξετάσεων

Kεφ. 6o - Τριπλό Ολοκλήρωμα

6.2. Μέθοδοι Υπολογισμού
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα εξετάσεων

Kεφ. 7o - Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα

7.2. Επικαμπύλιο ολοκλήρωμα 2ου είδους
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα εξετάσεων

Kεφ. 8o - Επιφανειακό Ολοκλήρωμα

8.1. Επιφανειακό ολοκλήρωμα 1ου είδους
8.2. Επιφανειακό ολοκλήρωμα 2ου είδους