ΑΕΙ υπηρεσίες - Ανώτερα Μαθηματικά

To Φροντιστήριό σου arnos.gr - ΑΕΙ & ΤΕΙ

Πακέτο: Ανώτερα Μαθηματικά ΑΕΙ

Η συνδρομητική υπηρεσία περιλαμβάνει:
1. Video – Διδασκαλία
Μελέτη όσο, όπου και όποτε Εσύ θέλεις!
2. Θέματα Εξετάσεων: Διδακτική υποστήριξη & Επίλυση
Επιτυχία στις εξετάσεις… Ενεργοποίηση της σκέψης!
3. Επικοινωνία - Επίλυση Αποριών
Με επικοινωνία μαζί μας… προσπερνάς τα εμπόδια!
4. Καθοδήγηση Μελέτης
Με στοχευμένη μελέτη… κατακτάς τον στόχο!

add to basket

1. Video διδασκαλία

Μελέτη όσο, όπου και όποτε Εσύ θέλεις!

 

Τώρα απολαμβάνεις σε video-διδασκαλία την ύλη για τα Ανώτερα Μαθηματικά. Αναλυτική, επεξηγηματική και στοχευμένη διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Ασκήσεων και θεμάτων Εξετάσεων είναι στη διάθεση σου για να μελετάς και να μυείσαι στη Γνώση οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές θέλεις… από την οθόνη του υπολογιστή σου. Δημιουργούμε και ανανεώνουμε συνεχώς, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, το εκπαιδευτικό μας υλικό, με στόχο την πλήρη κατανόηση των μαθημάτων σου και την άρτια προετοιμασία σου έως και την στιγμή των εξετάσεων. Συνεχώς, προσθέτουμε και Νέα Λυμένα Θέματα Εξετάσεων.

2. Θέματα Εξετάσεων: Διδακτική υποστήριξη & Επίλυση

Επιτυχία στόχου των Εξετάσεων και… Ενεργοποίηση της σκέψης!

 

Τα Θέματα εξετάσεων είναι οι κομβικοί μας σταθμοί για την πλήρη κατανόηση της ύλης και πνεύματος των εξετάσεων. Με την έγκαιρη λήψη των εκφωνήσεων των θεμάτων, μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε χρονικό ορίζοντα ενός μήνα, με στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη κάθε φοιτητή προσωπικά. Ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης σε καθοδηγεί στην πορεία σου προς τις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου σου.

3. Επικοινωνία - Επίλυση Αποριών

Με ζωντανή επικοινωνία μαζί μας... προσπερνάς τα εμπόδια!

 

Καθημερινά οι καθηγητές μας των Μαθηματικών, δέχονται τις ερωτήσεις σου, τις οποίες και απαντούν σύντομα, προσωπικά και υπεύθυνα. Όλες οι απορίες σου αναρτώνται στο Forum του αντίστοιχου μαθήματος, στην ηλεκτρονική πλατφόρμας LMS|arnos και δίνουμε βήμα στο Διάλογο και την Σκέψη.

4. Καθοδήγηση Μελέτης

Με στοχευμένη και συστηματική μελέτη… κατακτάς τον στόχο!

 

Λαμβάνεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LMS|arnos, στα μαθήματα που έχεις να μελετήσεις, στοχευμένη και αναλυτική καθοδήγηση μελέτης. Ως εκ τούτου, οικοδομείς βαθμιαία, σταθερά και συστηματικά τη μελέτη και τις γνώσεις σου, ώστε να ανταποκριθείς επιτυχώς τόσο στην κατανόηση-επίλυση των Ασκήσεων - Θεμάτων, όσο και στις τελικές μας εξετάσεις.

Σε μία συνδρομή όλα τα μαθήματα Ανώτερα Μαθηματικά

 • Γραμμική Άλγεβρα

  Με την Γραμμική Άλγεβρα ανακαλύπτουμε σύγχρονα μαθηματικά προβλήματα & περιηγούμαστε στα εξής αντικείμενα: Διανυσματικός Λογισμός, Αναλυτική Γεωμετρία, Άλγεβρα Πινάκων, Διανυσματικοί Χώροι, Χώροι Εσωτερικού Γινομένου, Γραμμικές Απεικονίσεις, Χαρακτηριστικά Μεγέθη, Διαγωνοποίηση Τετραγωνικών Πινάκων. Σελίδα Μαθήματος

 • Ανάλυση Ι

  Με την Ανάλυση Ι πραγματοποιούμε την εισαγωγή μας στον Διαφορικό και Ολοκληρωτικό Λογισμό, εστιάζοντας στα εξής διδακτικά αντικείμενα: Θεωρία και ιδιότητες Συνόλων, Ακολουθίες Πραγματικών Αριθμών, Όριο και Συνέχεια Συνάρτησης, Παράγωγος - Ολοκλήρωση Συναρτήσεων, Αριθμητικές σειρές και Δυναμοσειρές. Σελίδα Μαθήματος

 • Ανάλυση ΙΙ

  Με την Ανάλυση ΙI ταξιδεύουμε σε δύο ή περισσότερες διαστάσεις & κατανοούμε τα εξής αντικείμενα: Όριο, Συνέχεια, Μερικές Παράγωγοι, Πλεγμένες Συναρτήσεις, Ανάπτυγμα Taylor, Διανυσματική Ανάλυση, Ακρότατα, Διπλά-Τριπλά -Επικαμπύλια & Επιφανειακά Ολοκληρώματα, Βασικά Θεωρήματα Διανυσματικής Ανάλυσης. Σελίδα Μαθήματος

 • Αριθμητική Ανάλυση

  Με την Αριθμητική Ανάλυση εμβαθύνουμε στη χρήση μαθηματικών προσεγγίσεων για την επίλυση προβλημάτων. Συγκεκριμένα, εστιάζουμε στην Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών & συστημάτων γραμμικών εξισώσεων, για να προχωρήσουμε στην προσέγγιση και βελτιστοποίηση συναρτήσεων (μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων). Σελίδα Μαθήματος

 • Πιθανότητες

  Εισαγόμενοι στις Πιθανότητες, διδασκόμαστε την Έννοια και τις βασικές ιδιότητες που τη χαρακτηρίζουν, καθώς επίσης και τις Κατανομές Πιθανότητας τυχαίων μεταβλητών. Κατανοούμε επίσης τη μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων γύρω από τις Διακριτές & Συνεχείς Κατανομές και τις ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. Σελίδα Μαθήματος

 • Στατιστική

  Με την Στατιστική αναλύουμε & ερμηνεύουμε φαινόμενα στη Διοικητική, τις Επιχειρήσεις, τις Θετικές & Κοινωνικές Επιστήμες. Συγκεκριμένα μέσω της διδασκαλία μας, επικεντρωνόμαστε στον Προσδιορισμό Μέτρων Θέσης και Διασποράς, την Εκτιμητική, τα Διαστήματα Εμπιστοσύνης και εν τέλει τον Έλεγχο Υποθέσεων. Σελίδα Μαθήματος

 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

  Με τις Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, ανακαλύπτουμε τη σχέση μεταξύ μεταβαλλόμενων ποσοτήτων στη Φύση, τη Βιολογία, την Οικονομία και αλλού. Δίνουμε απαντήσεις μέσω της επίλυσης Σ.Δ.Ε. 1ης τάξης και ανώτερης & Γραμμικών συστημάτων Σ.Δ.Ε. Καταλυτικής σημασίας είναι η χρήση του μετασχηματισμού Laplace. Σελίδα Μαθήματος

 • Μιγαδική Ανάλυση

  Η Μιγαδική Ανάλυση ερευνάει τις συναρτήσεις των μιγαδικών αριθμών. Εξετάζοντας τη Συνέχεια μιγαδικών συναρτήσεων, τις Αναλυτικές συναρτήσεις, τη Μιγαδική ολοκλήρωση και τις Σειρές Taylor & Laurent, δίνει απάντηση σε πολλούς κλάδους των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Φυσικής και τομέων της Μηχανικής. Σελίδα Μαθήματος

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1